15 تیر 1400

گفت‌وگو با مهندس احمد خرم

احمد خرم سیاست مدار و از مدیران اجرایی به نام کشورمان است. او  در دولت محمد خاتمی وزیر راه و ترابری بوده‌است و هم اکنون ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را […]