16 تیر 1400

وقتی سبزترین دانشگاه ایتالیا عامل تحول مصرف انرژی می شود

دانشگاه یونیکال کالابریا در ایتالیا، با استفاده از شیوه هایی نوین در سال های اخیر مصرف انرژی را متحول کرده‌ و توانسته سالانه بیش از نیم […]