۱ مهر ۱۳۹۹
سازمان‌های خدمت رسان به متخلفان ساخت و ساز خدمات ارائه ندهند

سازمان‌های خدمت رسان به متخلفان ساخت و ساز خدمات ارائه ندهند

جواد رحمتی روز سه شنبه در جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان، قانون را فصل الخطاب تمامی تصمیمات مسئولان دانست […]