29 تیر 1400
مسکن و میراثی که روحانی برجای گذاشت

مسکن و میراثی که روحانی بر جای گذاشت

  مسکن و میراثی که روحانی بر جای گذاشت طی سال‌های گذشته هر دولت با نگاه متفاوتی که به بازار مسکن داشته است سیاست‌های مختلفی را […]
29 تیر 1400
معلولین را در ساختمان ها ببینیم

معلولین را در ساختمان هایمان ببینیم

  معلولین را در ساختمان ها ببینیم ساختمان سازی ها بر مبنای تردد افراد بالغ و سالم در نظر گرفته می شود و کمتر به نیاز […]