29 تیر 1400
خانه های لوکس در تهران معضل یا فرصت

خانه‌های لوکس در تهران معضل یا فرصت

  خانه‌های لوکس در تهران معضل یا فرصت قیمت خانه طی سال های اخیر رشد سرسام آوری داشته و ساختمان سازها برای کاهش این قیمت به […]
20 تیر 1400

ساختمان هایی که از محصولات گالری جذاب ترند

ساختمان هایی که از محصولات گالری جذاب ترند برای طرفداران هنر، یکی از مکان های قابل توجه برای بازدید گالری ها هستند اما گاهی برگزار کنندگان […]