16 تیر 1400

مرتفع ترین هتل دنیا با ارتفاع 600 متر در چین افتتاح شد

اگر همیشه گوشه ای از ذهن تان دوست داشتید زمین از ارتفاع 600 متری زیر پای تان باشد، اکنون می توانید با استقرار در هتل تازه […]